Serbest Oyun

Bu sayfada Serbest Oyun hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Serbest Oyun

Kurumumuzda, çocuklarda istenilen davranışların kazandırılması için okulöncesi eğitim programları uygulanmaktadır. Bu programlarda, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Bu etkinliklerden biri de serbest zaman etkinlikleri içinde yer alan; çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda oyunlar oynadıkları ilgi köşelerinde oyun etkinlikleridir. Okulöncesi eğitim ortamlarının zengin uyarıcılı fiziksel ortamını oluşturan ilgi köşeleri, çocukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler oluşturmaları ve yaratıcılığa yönelmelerinde önemli işlevler görmektedir. Yaratıcı oyun merkezleri bu işlevleri yerine getirebilmesi ise, çocukların ilgi ve isteklerini karşılayacak nitellikte olmasına bağlıdır.

Bu araştırma ise serbest zaman etkinliklerinin uygulanışını değerlendirerek, ilgi köşelerinin öğrenciler açısında işlevliğini araştırmıştır. Okul öncesi ile ilgili yaklaşımların ortak noktası çocuk merkezli eğitim anlayışından yanadır. 2013 Okulöncesi programı, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 36–72 aylık çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesini, özbakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu programda günlük planlar içerisindeki etkinliklerden biri serbest zaman etkinlikleridir. Serbest zaman etkinlikleri öğrenci merkezli eğitim için en uygun etkinliklerden biridir. 

Serbest Oyun